راهنمای فیلم دیدن

طبق معمول حال حاضر این نوشته هم پیش نویس عمومی ست.

  • معرفی نرم افزار های پخش فیلم
  • کار با زیرنویس
  • پیدا کردن زیرنویس
  • دانلود فیلم (سایت و تلگرام)
  • انتخاب فیلم
  • (ترتیب نوشته های مطلب باید با ترتیب فرایند فیلم دیدن یکی باشه: انتخاب و دانلود فیلم و دانلود زیر نویس و پخش کننده)
  • کدک ها
  • کیفیت ها
  • طراحی تصویر شاخص
  • و…

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.