اینجا نقل قول‌های مختلفی می‌ذارم که واقعاً ازشون یادگرفتم و  دوست دارم شما هم بخونید و شاید ازش یاد گرفتید….

فوتر سایت