اینجا نقل قول‌های مختلفی می‌ذارم که واقعاً ازشون یادگرفتم و  دوست دارم شما هم بخونید و شاید ازش یاد گرفتید….

من واقعا معتقدم، وایستادن نداریم؛ یا تو داری میری پایین یا داری میری بالا. تو دنیای جدید تو اقتصاد.

یک روز نیست که بگم من چه گهی خوردم که بتونم بگم به خودم افتخار میکنم.....ببین من بعضی وقتا دوازده شب می‌شه میگم ای شت امروز هیچ گهی نخوردم.... مینیممش می‌دونی چیه؟ مینیممش میرم یه مقاله می‌خونم میگم امروز یه چیز یادگرفتم

شهریار بختیاری Tweet

طالب توصیه میکند که شغلی متعلق به میانستان برگزینید (شغل‌های با امنیت بالا اما حقوق ثابت| در آنها هیچوقت از گرسنگی نمیمیرید همچنین هیچوقت میلیونر نمیشوید) اما اگر حرفه‌تان با کرانستان سروکار دارد (هنر، نویسندگی کارآفرینی) این را بدانید که در آنجا تعداد کمی همه چیز را میبرند و اکثریت هیچ چیز را. پس ذهنتان را آماده این موضوع کنید و سعی کنید فرصت‌ها را به چنگ بیاورید.

«اگر «چرا» ی خویش را برای زندگی داشته باشیم، با هر «چگونه» ای خواهیم ساخت.»

فوتر سایت